Tilaus- ja toimitusehdot

1. Yleiset ehdot

eMekry.fi on Mekry Oy:n (Y:3011635-4) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mekry Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Mekry Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Mekry Oy:n on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa eMekry.fi kotisivuilta.
eMekry.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on eMekry.fi vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. eMekry.fi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

eMekry.fi toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Mekry Oy välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
Asiakkaiden tiedot on tallennettu eMekry.fi asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. eMekry.fi on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

3. Hinnasto

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, eivätkä kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.
Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.
Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. eMekry.fi tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen

eMekry.fi ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät eMekry.fi- sivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla edellyttää asiakastilin muodostamista.
Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta info@mekry.fi.

6. Palauttaminen

eMekry.fi kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus palauttaa tuote 14 vrk sisällä tilauspäivästä. Yrittäjäasiakkiden kohdalla palautusoikeutta ei ole automaattisesti. Palauttaa voi virheellisen tai rikkonaisen tuotteen, jos on reklamoinut tuotteesta 7 vrk:n sisällä tilauspäivästä. Tällöinkin eMekry.fi on oikeus ensin korjata tai korvata tuote.
Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet Tuotteiden hinnat sisältävät kierrätysmaksut.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. eMekry.fi pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.
Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@mekry.fi.
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen eMekry.fi vastaan joko Mekry oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Mekry Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

eMekry.fi ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. eMekry.fi korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.
eMekry.fi ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. eMekry.fi ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti eMekry.fi sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa eMekry.fi sopimusehtojen kanssa.

eMekry.fi
Mekry Oy
Kissalankuja 7
21800 Kyrö
Y-tunnus 3011635-4